• Program

  Zapraszamy wszystkich Laureatów do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 18 września 2017 roku. Zaplanowaliśmy dla Was warsztaty, a dla Waszych Nauczycieli wykład. Wyłonimy również zwycięzców II edycji konkursu. Tego dnia odbędzie się również premiera kolejnego tomu opowiadań. Czekamy na Was :)

  Lista Laureatów II edycji

 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 • O NAS

  Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury Instytutu Filologii Polskiej (dawniej: Pracownia Mitopoetyki i Antropologii Literatury) powstała 1 października 2006 roku i od roku 2012 formalnie przynależy do Zakładu Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych Filologii. Przedmiotem jej zainteresowań naukowych są znaczenia i techniki manifestacji treści mitycznych w literaturze. Kolejny obszar badań stanowią: funkcje mitycznych fabulacji, symboli opowiedzianych oraz metafor egzystencjalnych w literaturze popularnej i wysokiej; wzorce mityczne i związane z nimi opisy modalności sacrum, a także mit jako niekartezjański element współczesnej humanistyki. Kolejne pole zakreśla badanie zakresu możliwości stawiania pytań filozoficznych w odniesieniu do dzieła literackiego, niekartezjańskie kategorie humanistyki, fenomenologiczny aspekt literatury na płaszczyźnie ontologicznej, aksjologicznej i epistemologicznej oraz związki filozofii z prawdziwościowymi technikami odczytywania dzieła literackiego.
  W badaniach obecności mitu w literaturze Pracownia stara się łączyć zagadnienia z zakresu teorii mitu, religioznawstwa porównawczego i filozofii religii z elementami współczesnej teorii literatury.

  Do tej pory Pracownia była organizatorem (wraz z Pracownią Bibliologii i Badań nad Literaturą Popularną i przy współpracy Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. E. Stein w Zielonej Górze oraz Zielonogórskiego Klubu Fantastyki „Ad Astra”) kilku interdyscyplinarnych konferencji naukowych z cyklu „Fantastyczność i cudowność”: Fantasy jako przedmiot badań naukowych (23-24 kwietnia 2007 r.), Źródła literatury fantasy (6-8 kwietnia 2008 r.), Mityczne scenariusze (od mitu do fikcji — od fikcji do mitu) (26-28 kwietnia 2009 r.) oraz Mit — Literatra — Tajemnica (24-25 maja 2010 r.). Pierwsza i czwarta z nich miały zasięg krajowy, z kolei na tę drugą i trzecią przyjechali prelegenci nie tylko z różnych ośrodków badawczych Polski, ale także z Białorusi, Ukrainy i USA. Zasięg międzynarodowy miały także kolejne odsłony tej cyklicznej konferencji, których organizację od roku 2014 obok Uniwersytetu Zielonogórskiego przejął Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w przyszłości przejmą Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Wrocławski.

  Pokłosiem odbytych spotkań jest seria zbiorowych monografii naukowych pod redakcją naukową Tomasza Ratajczaka i Bogdana Trochy pod wspólnym tytułem „Fantastyczność i cudowność”. W kwietniu 2009 roku wydany został tom pierwszy z tej serii (Fantasy w badaniach naukowych), w czwartym kwartale 2009 roku ukazał się tom drugi (Wokół źródeł fantasy), w roku 2011 — dwa kolejne (Mityczne scenariusze. Od mitu do fikcji — od fikcji do mitu, t. 1. i 2.), a w roku 2013 – tom piąty Mit — Literatura — Tajemnica (przy współredakcji mgra Waldemara Gruszczyńskiego). Obecnie w druku lub przygotowaniu do druku znajdują się następne odsłony tej serii, a w roku 2013 ukazały się kolejne książki: In the Mirror of the Past : Of Fantasy and History (w Cambridge Scholars Publishing), a także Homo Mythicus. Mythische Identitätsmuster (w wydawnictwie Frank & Timme).

  W swoich badaniach oraz projektowanych grantach Pracownia współpracuje z ośrodkami krajowymi (Pracownią Rysunku i Intermediów Instytutu Sztuki UZ; Pracownią Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych, WFPiK UAM; Pracownią Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów IFP UWr.; Zakładem Fenomenologii i Antropologii Religii IR UJ; Zakładem Retoryki i Mediów IPS UW; Katedrą Kulturoznawstwa WSNHiD) oraz zagranicznymi (Faculty of Arts & Humanites, Vancouver Island University; Centre de Recherche en Litterature Comparee de l’Universite Paris – Sorbonne [Paris IV].

 • REGULAMIN

 • ORGANIZATORZY

 • INSTRUKTORZY

 • PUBLIKACJE

  OPOWIADANIA. LUBUSKI KONKURS LITERACKI 2016

 • CO U NAS SŁYCHAĆ

  KOŁA NAUKOWE DZIAŁAJĄCE PRZY PRACOWNI

  BOOKCROSSING

  akcja długoterminowa

  Mamy pierwsze książki do bookcrossingu. Trwa ewidencja. Justyna i Krzysztof - nasi dzielni bibliotekarze - prowadzą inwentarz. Każda książka otrzymuje indywidualny numer oraz wklejkę z informację, że jest przekazana do bookcrossingu przez Instytut Filologii Polskiej. Za kilka dni podamy informację ile tytułów udało nam się uwolnić. Cały czas czekamy na książkowe dary.

  Dr  Karol Zieliński

  wykład

  I po wykładzie. Było bardzo, bardzo interesująco. "Iliada" i "Odyseja" stały się mniej "straszne". Oswajamy demony :) Mamy nadzieję, że dr Karol Zieliński jeszcze wielokrotnie zaszczyci nas swoją obecnością.

  JEST ARTYKUŁ O KUŹNI !

  Wieszak spod śmietnika, tapeta z „Życia literackiego”, kilogramy zmielonych prac magisterskich, a przy tym morze chęci i grupa zaangażowanych studentów. Oto patent instytutu filologii polskiej na integrację.

  - Kiedy parapetówa w Kuźni? – dopytują panie sprzątaczki z UZ przy Wojska Polskiego. Dopytują też studenci, a nawet wykładowcy. Najbardziej jednak niecierpliwią się panie z portierni. Przecież wpisały studentów do zeszytu, żeby mogli brać klucz bez problemów. Ba! Pozwalają im wychodzić z uczelni po 22.00. Bo, odkąd działa Kuźnia, grupka studentów przesiaduje na UZ. Nie spieszą się na stancje i do akademików. Więc jak tu nie zaprosić pań z portierni, skoro takie pomocne?

 • KIERUNKI STUDIÓW

  ZINTEGROWANE STUDIA POLONISTYCZNE

  LITERATURA POPULARNA I KREACJE ŚWIATÓW GIER

  FILOLOGIA POLSKA

  FILOLOGICZNA OBSŁUGA INTERNETU I E-EDYTORSTWO

 • LKL 2016

   

  Wyniki konkursu 2016

  I miejsce

  Karolina Olesiak - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Świebodzinie

  Szymon Czaykowski - Zespół Placówek Oświatowych w Siedliski

  Paulina Walas - LO 1 BLO CKZiU "Elektryk" w Nowej Soli

   

  II miejsce

   

  Anna Drapała - Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach

  Maciej Dawrzuk - Publiczne Gimnazjum w Tomaszowie

  Szymona Hojka - V Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

   

  III miejsce

  Weronika Gierulska - Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Gorze

  Eliza Niedziela - Publiczne Gimnazjum w Tomaszowie

  Paweł Maciejewski - Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu

 • PARTNERZY

 • PATRONAT

  Marszałek Województwa Lubuskiego

  Elżbieta Anna Polak

  Kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego

  Katarzyna Łasińska

  Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego

  Sławomir Kufel

 • KONTAKT

  Instytut Filologii Polskiej
  al. Wojska Polskiego 69
  65-762 Zielona Góra
  212 budynek A16
  (68) 328 47 01

  Facebook

  konkurs.opowiadaniegrozy@gmail.com

 • AKTUALNOŚCI